Prezentace IZS 21. 9. 2017

Městská část Praha 8 pořádala ve čtvrtek 21. září 2017 od 9 do 16 hodin prezentaci integrovaného záchranného systému na louce před naší školou. V hojné účasti naši žáci jak dopoledne, tak i odpoledne s družinou, shlédli dynamické ukázky výcviku jednotek integrovaného záchranného systému (např. záchranné práce, zatčení pachatele, nasazení koní a psů Městské policie hl. m. Prahy, sanitka Golem, prezentace Celního úřadu pro hl. m. Prahu). Lákavé bylo představení výzbroje a výstroje jednotek a možnost si také mnohé věci vyzkoušet (např. laserová střelnice nebo ošetření raněného).