Pasování na čtenáře 7. 6. 2017

Naši nejmenší žáci 1. B se v naší školní knihovně zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. Všichni žáci prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát. Děkuji moc za pomoc pasovací komisi a přeji za knihovnu hodně zdaru a hlavně radost při čtení.