Pasování na čtenáře 23. 6. 2017

Naši nejmenší žáci 1. B se v naší školní knihovně zúčastnili 1. slavnostního pasování na čtenáře. Všichni žáci prokázali čtením krátkého textu, že opravdu umí číst. Poté podstoupili ceremoniál pasování, slíbili, že se budou ke knihám hezky chovat a chránit je jako své kamarády. Nakonec všichni obdrželi Čtenářský certifikát a naučnou knihu o přírodě na památku. Děkuji moc za pomoc pasovací komisi a přeji za knihovnu hodně zdaru a hlavně radost při čtení. Vždyť čtení, to je zábava!