Návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy a předání daru 4.A dne 20.12.2023