Vánoční návštěvy Gerontologického centra

Ve vánočním čase jsme na podnět paní ředitelky RNDr. B. Čerňanské navázali spolupráci s Gerontologickým centrem v Praze 8 – Kobylisích. Pro seniory jsme letos připravili dvě setkání s vystoupením kroužku flétny naší školy, dále pak pásmo recitací a krásné vánoční dekorace na stůl od 2.A a jejich paní učitelky Mgr. J. Follprechtové. Vánoční gratulace pro Gerontologické centrum vyrobili žáci 5.A s paní učitelkou Ing. J. Oličovou. Dne 19. 12. 2018 proběhly na naší škole tradiční vánoční trhy. Část výtěžku se rozhodla darovat Gerontologickému centru celá třída 4.C a někteří žáci z 5.D. Předání finančních obnosů proběhlo 20. 12. 2018 za doprovodu třídních učitelek Šárky Pajpachové a Mgr. Simony Havlové.