Koncert pražské konzervatoře – laureáti hudebních soutěží pro klavír a housle

Koncerty na naší škole proběhly ve dvou etapách.

První byl klavírní, a to 6. 5. 2022. Slečna Veronika Jaklová nám z děl J. S. Bacha, F. Chopina a L. Janáčka zahrála krásné klavírní skladby.
Dne 13. 5. 2022 proběhl koncert sólo pro housle, kde nám Kristián Mráček představil díla J. S. Bacha a P. I. Čajkovkého za doprovodu klavíru.