Dny pro záchranu života 5. – 9. 11. 2018

Na naší škole celý první týden v listopadu školního roku 2018/2019 probíhá speciální vzdělávací program první pomoci pro základní školy, který si klade za cíl posílit povědomí, rozšířit informovanost a motivovat žáky k poskytnutí první pomoci. V rámci tematických dnů se žáci interaktivní a zábavnou formou učili základům první pomoci. Naučili se, jak rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky si vyzkoušeli ošetřit rány, zlomeniny i krvácení. Vyzkoušeli si neodkladnou resuscitaci na resuscitačních modelech, včetně simulované komunikace s dispečinkem záchranné služby. Vše si pak mohli natrénovat na modelových situacích a reálně namaskovaných poraněních, pod vedením zkušených záchranářů. Součástí celého programu byla prohlídka plně vybaveného sanitního vozu, kde si žáci vyzkoušeli přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci. Moc děkujeme za velice přínosné školení pro záchranu života. Zpětná vazba od žáků je vynikající.