Den Seniorů 1. 10. 2019 zahrada Gerontologického centra

První říjnový den se uskutečnil na zahradě Gerontologického centra Den seniorů. Spolupráci na této akci jsme domlouvali již od léta a na akci jsme se moc těšili. Pozvání jsme obdrželi na kulturně – sportovní odpoledne se ZŠ Žernosecká v čase 13 – 15 hodin. Naše paní učitelka Kamila Tvrdá se žáky z 5.B nacvičili hudební vystoupení, žáci sami od sebe vyrobili přáníčka, připravili si s sebou deskové hry a  po vyučování společně s paní ředitelkou do Gerontologického centra přišli. Tento den žáky rozhodně přiměl k zamyšlení, přiblížil je k seniorům a přinesl emoce, o kterých posléze se svou paní učitelkou mluvili.