Čtenářský klub – ukončení

Dne 27. 4. 2018 skončilo pravidelné (16 lekcí) setkávání dětí ve čtenářském klubu, který v rámci Šablon z EU vedla paní učitelka Jiřina Oličová. Děti si setkávání pochvalovaly, každý týden se na pátek těšily. Zažily mnoho pěkného nejen s knihami. Základním cílem našeho čtenářského klubu bylo umožnit dětem prožití příjemných chvil ve vlídném a inspirativním prostředí školní knihovny, kde se otevírá cesta ke knize jako k dobrému příteli, který nás může laskavě doprovázet celý život. Děti objevovaly skutečnosti, které jim pomáhaly vytvářet pevnou citovou vazbu ke knize a čtenářství a které je zbavily negativních postojů ke čtení jako povinné školní aktivitě. Dalším cílem čtenářského klubu bylo umožnit setkávání dětí rozdílného věku, rozdílné úrovně čtenářských dovedností, rozdílného domácího zázemí a rozdílných zájmů bez negativních dopadů těchto individualit. Při spolupráci a komunikaci dětí došlo k vytváření nových neformálních vztahů, předávání informací, poskytování vzájemné pomoci a podpory.

Došlo i na dramatizaci pohádky Perníková chaloupka. Prohlédněte si fotografie.