Důležité informace k nástupu pro 9. třídy 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci při zprocesování nástupu Vašich dětí dne 11. 5. 2020.
Na základě Vašich podkladů jsme vytvořili tři skupiny a rozvrh, který, pokud nedojde k nějakým problémům, bude platný do 22. 5., tj. 14 dní. Dne 25. 5. nastupuje celý 1. stupeň, který sčítá téměř 400 žáků. Po té bude rozvrh pravděpodobně eliminován a upraven podle potřeb školy.
V příloze posílám rozvrh a Čestné prohlášení, které Vaše dítě předloží při prvním vstupu do školy. Bez tohoto Čestného prohlášení nebude dítě do školy vpuštěno.
Nezapomeňte na veškeré pokyny, které jsem Vám posílala přes systém Bakaláři, a který naleznete na našich webových stránkách v aktualitách. Dopis ještě jednou přikládám. Prosím o poučení Vašich dětí. Ještě jednou děkuji Vám a Vašim třídním učitelům za spolupráci, na které se v případě potřeby můžete kdykoliv obrátit. Ostatní předměty budou dále probíhat formou distanční výuky.
S pozdravem a přáním pevného zdraví a sil do dalších dnů,
B. Čerňanská

V Praze dne 5. 5. 2020

Rozvrh pro deváté třídy

Čestné prohlášení

Dopis rodičům – informace k 11. 5. 2020

Poslední informace vedení školy k nástupu dne 11. 5. 2020

Milí deváťáci,
těšíme se na Vás 11. 5. 2020. Škola je pro Vás otevřená od 7:30 hodin. Předpokládáme, že za půl hodiny vše podle norem zvládneme a výuka bude moci začít přesně od 8:00 hodin. Vše bude záležet na Vás.
Před školou vybere Váš třídní učitel/ka Čestné prohlášení. Veškeré podrobné informace jsem již posílala v předchozím dopise. Znovu prostudujte!! Děkuji.

Hezký prodloužený sváteční víkend B. Čerňanská + vedení