Důležitá zpráva ze školní jídelny – obědy na vysvědčení a úprava cen stravného od září 2021

Vysvědčení

Upozorňujeme, že objednávky a odhlášky obědů na poslední týden budou možné pouze do úterý 29. 6. 2021 do 14 hodin !!!

Nezapomeňte si proto odhlásit obědy na středu, kdy se vydává vysvědčení, včas!!!

Neodhlášený oběd propadne!!!

Děkujeme za pochopení.

Úprava cen stravného od září 2021

Od 1. 9. 2021 jsme nuceni cenu oběda zvýšit o 2,- Kč v důsledku neustálého zvyšování cen potravin. Prosíme Vás o navýšení záloh!

Platby obědů mohou být v průběhu roku v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, upravovány.

Věkové skupiny strávníků a finanční limity na nákup potravin (platby strávníků):

6 – 10 let: 30,- Kč          660,- Kč (30,-Kč x 22 dní)
11 – 14 let: 33,- Kč        730,- Kč (33,-Kč x 22 dní)
15 a více let: 36,- Kč     800,- Kč (36,-Kč x 22 dní)

cizí strávníci: 79,- Kč

Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny