Důležitá informace – objednávání obědů

Vážení rodiče,

od pondělí 8. března 2021 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout s sebou, tzv. přes okénko. Obědy vydáváme zatavené v jednorázovém obalu u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Aktuálně mají všichni žáci hromadně odhlášené obědy. Pokud máte o odebírání obědů zájem, přihlaste je prosím prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 734 723 878, 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník; email:sj@zernosecka.cz 

Učiňte tak prosím nejpozději do čtvrtka 4. března 2021 do 14 hod.

Vzhledem k  výraznému omezení volného pohybu osob, je možné, aby si oběd vyzvedli pouze  ti žáci/zákonní zástupci, kteří mají bydliště ve stejném okrese, ve kterém se nachází školní jídelna.

Pevně věříme, že možnost vyzvedávání obědů využijete a ulevíte tak svým rodinám v nelehkém období.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká