Děti dětem 6. 12. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v letošním školním roce by se naše ZŠ ráda zapojila do charitativního programu „Děti dětem“.
Patronát nad touto akcí převzala školní družina a organizuje Mikulášskou sbírku sladkostí pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích.
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, až budete kupovat sladkosti do balíčků pro své děti, kupte prosím jednu sladkost i pro děti v dětském domově a pošlete do školy. Z nasbíraných sladkostí připravíme balíčky pro děti v domově a předáme při osobní návštěvě dne 6. 12. 2021. Součástí návštěvy bude i hudební vystoupení žáků naší školy.
Cílem akce je přinést radost nejen obdarovaným, ale i dárcům a ukázat všem žákům naší školy, že udělat dobrý skutek, není vůbec těžké.
Celou akci samozřejmě podřídíme všem hygienickým opatřením tak, abychom zajistili v nejvyšší možné míře bezpečnost všech zúčastněných.

Předem děkujeme za Vaši součinnost a velkorysost.