Další informace ohledně aktuální epidemické situace v ČR

Vážení a milí rodiče,

aktuální epidemická situace v ČR nám nepřeje a další Usnesení Vlády ČR tomu odpovídá.

Zákaz osobní  přítomnost žáků na základním vzdělávání 1. a 2. stupně v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených  podle § 16 odst. 9 školského zákona byl prodloužen a nám nezbývá než pokračovat v distanční výuce jako doposud.

Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze, tedy do 20. listopadu 2020, podobně jako jiná  usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě  vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých  druhů škol či jednotlivých ročníků dříve. Pokud k takovému opatření dojde, budeme Vás obratem informovat prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.

Z naší strany můžete i nadále počítat s maximálním nasazením a podporou. Neváhejte se na nás prosím v souvislosti s výukou obracet. Děkujeme za Vaši dosavadní součinnost a zpětnou vazbu, kterou nám někteří z Vás poskytují. Je pro nás velmi důležitá.

Děkujeme, že pomáháte a podporujete své děti – naše žáky –  v době, kdy nám učitelům je umožněno se s nimi potkávat pouze virtuálně. Pro všechny zúčastněné je aktuální situace psychicky náročná. Přejeme Vám tedy do dalších dnů a týdnů hodně psychických sil a velkou dávku optimismu. Stále věříme, že společně distanční výuku zvládneme.

Hezké a pokud možno klidné podzimní dny.

Vaše ZŠ Žernosecká