Další důležité informace o provozu školy – výuka, jídelna, náš Nadační fond

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dnes 18.11.2020 vstoupila v platnost nová vládní opatření v souvislosti s přítomností žáků ve školách, dochází i ke změnám provozu školní jídelny.

V souladu s nařízením Vlády ČR, potažmo MŠMT a MZd  jsme obnovili provoz školní jídelny. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze  žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní  na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí  strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Pro výdejové okénko platí přísná hygienická opatření. Ve spolupráci s MČ Praha 8, Magistrátem hlavního města Prahy, jakož i Hygienickou stanicí HMP jsme poslední dny intenzivně pracovali na tom, aby i naše škola umožnila výdej obědů žákům, kteří se aktuálně vzdělávají distančně. Dnes jsme školní jídelnu naší školy dovybavili vakuovou baličkou hotových jídel. Pořízením tohoto stroje jsme v situaci, kdy jsme schopni dodržovat veškerá nařízení a platné hygienické normy, vydávat obědy a pomoci tak Vám rodičům v době náročné pro nás všechny.

Vakuovou baličku potravin včetně příslušenství v celkové hodnotě přesahující 50 tisíc Kč jsme mohli nakoupit jen díky Nadačnímu fondu Žernosecká sovička. Všem dosavadním přispěvatelům patří náš obrovský dík! Pro všechny, kteří by nám i v budoucnu rádi vypomohli byť sebemenším příspěvkem, uvádíme číslo transparentního účtu Nadace 464785002/5500V následujících měsících bychom z něj mohli hradit náklady spojené s výdejem přes okénko, např. cenu krabiček na obědy, které nemůžeme jako instituce započítávat do ceny státem dotovaného oběda.

Od pondělí 23.listopadu 2020 vydává Školní jídelna Žernosecká obědy všem žákům bez rozdílu. Ti, kteří se účastní výuky prezenční se stravují přímo v jídelně. Žáci v distanční výuce si mohou objednaný oběd vyzvednout přes okénko. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslů 3R (roušky, ruce, rozestupy).

Od 18.11.2020 mají všichni žáci prvních a druhých tříd automaticky přihlášený oběd. Ostatní žáci mohou obědy přihlašovat prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

Pevně věříme, že jsme tímto krokem a s tím spojenou nemalou investicí potěšili nejen Vás, ale i Vaše děti, naše žáky.

S přáním klidných dní a brzkého shledání

Vaše ZŠ Žernosecká