Co nás čeká od 30. 11. 2020 – 1. stupeň a všichni žáci 9. ročníků základních škol

Vážení rodiče,

jak jistě víte od 30.11.2020 je  povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně základních škol a všech žáků 9. ročníků základních škol. Žáci 6. – 8. ročníku základních škol navštěvují školu v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

V naší škole v týdnu od 30. listopadu 2020 konkrétně vyučujeme prezenčně všechny žáky 1. stupně, tedy 1. – 5. třídu včetně. Z druhého stupně všechny 6. třídy,  8.B a 8.D,  a obě třídy 9. ročníku.

Všechny 7. třídy, 8.A a  8.C zůstávají v distanční výuce. V týdnu od 7.12.2020 se vymění: do školy přijdou všechny 7. třídy, 8.A a 8.C a obě deváté třídy. Třídy šesté, 8.B a 8.D mají distanční výuku.(viz tabulka)

Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden je k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Rotační režim 2.stupně ZŠ
týden prezenční výuka distanční výuka
30.11. – 4.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C
7.12. – 11.12. 7.ABC., 8.A, 8.C,9.A, 9.B 6.ABC, 8.B, 8.D
14.12. – 18.12. 6.ABC, 8.B, 8.D, 9.A, 9.B 7.ABC, 8.A, 8.C

OBĚDY: Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny, v čase od 11:00 do 11:45. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:  Provoz školní družiny je od 30.11.2020 plně obnoven. Nařízení Vlády nás limituje přísným dodržováním homogenity skupiny žáků jedné třídy, jedné vychovatelky. Není to pro nás ani z personálních ani z kapacitních důvodů jednoduché, ale děláme vše, abychom zajistili bezproblémový chod nejen školní družiny. Kroužky Školní družiny, které se dají uskutečnit za dodržení platných pravidel, budou otevřeny. S bližšími informacemi Vás kontaktují vyučující jednotlivých kroužků.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že se situace pomalu ale jistě vrací do normálnějších kolejí. S ohledem k náročnosti organizace výuky za dodržení podmínek MŠMT a MZd si Vás dovolujeme požádat pro příštích pár dní o shovívavost a trpělivost. Ocitáme se v této situaci a kombinaci různých modelů výuky poprvé, snažíme se vše předem promyslet a naplánovat tak, abyste Vy i Vaše děti následujícími týdny prošli bez výraznějších problémů či komplikací. Společně to dokážeme.

Vaše ZŠ Žernosecká