Aktuální informace ohledně konání kroužků

Vážení rodiče, s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření, které se mimo jiné týká i hromadných akcí ve vnitřních prostorech, bychom Vás chtěli informovat o následujícím. Jak víte, snažili jsme se co nejvíce již dopředu vytvořit kroužky s ohledem na zvýšené hygienické nároky a s tím související homogenitu skupin. Naprostá většina kroužků může díky tomu pokračovat beze změny. Pouze kroužek flétny začne se zpožděním, a to až po ukončení krizového opatření předběžně naplánovaného na 18. 10. 2020. Kroužek Deskové hry bude rozdělen na dvě skupiny, žáci 2. B začínají v čase 12:45  – 13:45, ostatní pak v jiné učebně v čase 13:50 – 14:50.  Chovatelství a ochrana přírody probíhá ve venkovních prostorách, tudíž bez dalších omezení. Žáci 2. stupně navštěvující T-ball v úterý ráno musí přijít do školy již ve sportovním oblečení, dle nařízení Vlády není umožněno převlékat se ve školní šatně. Toto se netýká žáků prvního stupně, kteří navštěvují sportovní kroužky. Hodiny TV zůstaly pro první stupeň zachovány v nezměněné podobě. Vzhledem k současné situaci Vás prosíme o pravidelné sledování našich stránek, záložku Provozní informace, kde se vždy dozvíte nejaktuálnější změny.

Informace o kroužcích, které pořádají externí poskytovatelé, Vám sdělí jednotlivé organizace. Kontakty na ně viz www.zernosecka.cz/zaci-a-rodice/zajmove-krouzky/ 

Děkujeme Vám za součinnost v této nelehké době.