Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v posledních říjnových dnech dokument Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/21, který shrnuje vše, co byste měli vědět o letošním přijímacím řízení. Prozatím z něj vybíráme to nejdůležitější.

Ředitelé škol oborů vzdělání s talentovou zkouškou mají povinnost zveřejnit termíny konání talentových zkoušek nejpozději do 31. října 2020. Projděte prosím webové stránky škol, o které jeví Vaše dítě zájem a zjistěte konkrétní termín talentové zkoušky.

Ředitel školy pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou stanoví minimálně dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu:
a) od 2. do 15. ledna 2021 pro obory s talentovou zkouškou
b) od 2. ledna do 15. února 2021 v případě oborů Gymnázií se sportovní přípravou

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:
c) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
d) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2021; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2020/2021 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:

  1. obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 14. dubna 2021, 2. termín 15. dubna 2021,
  2. čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 12. dubna 2021, 2. termín 13. dubna 2021;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 12. května 2021 a 13. května 2021.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Součástí přihlášky je mimo jiné klasifikace z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Klasifikaci na přihlášce potvrzuje škola razítkem bez malého státního znaku. S ohledem na aktuální situaci, ve které jsme povinni zajistit dodržování hygienických opatření, budeme Vaše přihlášky potvrzovat každý pracovní den od 8 do 13 hod. pouze po předchozí domluvě.

Aktuálně jde především o přihlášky ke studiu v oborech s talentovou zkouškou a konzervatořích.

Úplné informace o přijímacím řízení najdete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tiskopisy přihlášek včetně návodu jak vyplňovat naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Neváhejte se prosím na nás v souvislosti s přijímacím řízením kdykoliv obrátit.

Vedení ZŠ Žernosecká