7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C

Vážení rodiče,
od 7.12.2020 se oblast školství posouvá v opatření PES do stupně č.3  Rozvolnění ovšem kromě provozu Školní družiny a Školního klubu nepřináší naší škole žádné velké změny. Nadále probíhá  prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky se stále střídají v prezenční a distanční výuce po týdnu.
Jen pro pořádek: 7.12. nastupují k prezenční výuce všechny 7. třídy, 8.A a 8.C !
6.třídy, 8.B a 8.D se od pondělí 7.12. vzdělávají distančně.
Rozvrhy jednotlivých tříd pro příští týden jsou opět  k dispozici v Bakalářích. Sledujte jej prosím, průběžné změny vyhrazeny.

Všichni žáci prezenční výuky mají oběd objednaný automaticky. Žáci v distanční výuce si mohou vyzvednout oběd přes okénko. Oběd nutno objednat. Obědy vydáváme u zadního vchodu jídelny. Místo je dobře označeno a vybaveno zvonkem. Při výdeji prosím dbejte zvýšených hygienických nároků ve smyslu pravidla 3R (roušky, ruce, rozestupy). Veškeré objednávky a případné změny lze provádět prostřednictvím systému www.strava.cz, nebo ve spolupráci s vedením školní jídelny: tel. 286 880 132, mimo pracovní dobu funguje záznamník, 286 010 830; email:sj@zernosecka.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 3. stupeň opatření PES nám umožňuje vrátit se ke standardnímu rozdělení dětí do jednotlivých oddělení. Nadále dodržujeme pravidla jeden učitel/jedna vychovatelka tak, abychom předešli případnému šíření nákazy. Ranní družina beze změny od 6:30.

Žáci i zaměstnanci školy mají nadále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Jsme rádi, že naše škola po nucené odluce opět ožila přítomností Vašich ratolestí a těšíme se na ty, kteří přijdou v pondělí. Hezký zbytek týdne a nadále klesající číslo R Vám všem

Vaše ZŠ Žernosecká