Provozní informace

 • Vaříme pouze oběd č. 1 od 14. 6. 2021

  Datum: 03.06.2021

  Z provozních důvodů vaříme od pondělí 14. 6. 2021 pouze oběd číslo 1 až do konce školního roku. Děkujeme za pochopení!

 • Kroužek kytary pro mladší žáky

  Datum: 21.05.2021

  Z důvodu změny v rozvrzích se posouvá začátek kroužku kytary pro mladší žáky v úterý od 14 hodin.

  Děkujeme za pochopení.

 • Kroužek logopedie

  Datum: 21.05.2021

  Dobrý den,
  jelikož nastala od 17. 5. pouze prezenční výuka, tak bude kroužek logopedie probíhat od tohoto týdne vždy každé pondělí, jak bylo zvykem při pravidelné docházce do školy. Prosím, dohlédněte na děti, ať mají na logopedii desky do kterých jim vkládám materiály na procvičení. Děkuji.
  Děti musím pochválit za pravidelné docházení na kroužek logopedie a za aktivní účast v hodinách při procvičování hlásek. Jsou vidět (slyšet) u dětí velké pokroky.

  Přeji hezký zbytek dne.
  S pozdravem
  Jitka Follprechtová

 • Kroužek flétny

  Datum: 21.05.2021

  Dobrý den,
  všechny epidemiologická opatření se pomalu rozvolňují, ale bohužel kroužek flétny mezi ně zatím nepatří, jelikož by měla flétna probíhat ve vnitřních prostorách školy. Chtěla bych dětem nabídnout možnost k prezenční výuce, ale pouze za hezkého počasí.
  Viděla bych to takto:
  Děti si přinesou flétnu a noty v den konání kroužku do školy. Pokud bude hezké počasí, tak by flétna byla od 13 hodin do 14 hodin na pozemku školy. Jestli by v tento den bylo ošklivé počasí (déšť nebo vítr), tak by flétna probíhala až od 16 do 17 hodin online připojením. Bohužel počasí neovlivním, ale i tak se budu snažit využít venkovního hraní na flétnu.

  Výuka a náhradní hodiny zůstávají stejné (viz níže).
  úterý 25. 5. – běžná hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  čtvrtek 27. 5. – náhradní hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  úterý 1. 6. – běžná hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  úterý 8. 6. – běžná hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  čtvrtek 10. 6. – náhradní hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  úterý 15. 6. – běžná hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin)
  čtvrtek 17. 6. – náhradní hodina (při hezkém počasí 13 – 14 hodin, při ošklivém počasí 16 – 17 hodin) – poslední hodina

  Velmi vám děkuji za pochopení a doufám, že vás a hlavně děti neodradí změny kroužku flétny na příští školní rok.

  S pozdravem
  Jitka Follprechtová

 • Obědy jsou přihlášeny všem žákům od 17. 5. 2021!

  Datum: 13.05.2021

  Dobrý den,

  dle informací MŠMT dochází s účinností od 17. 5. 2021 k návratu žáků do školy bez výjimek. Od pondělí mají všichni strávníci přihlášené obědy. Prosíme o kontrolu a případné odhlášení obědů obvyklým způsobem, tj. do pátku 14. 5. 2021 do 14 hodin.

  Hezký den,

  Jana Štemberová, vedoucí školní jídelny

 • Termín pro podání zápisového lístku

  Datum: 30.04.2021

  Milí žáci, milé žákyně, vážení rodiče

  blíží se termín přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Držíme vám všem palce a přejeme klidnou mysl a hodně štěstí u zkoušek!

  Níže jsou informace o podání zápisového lístku, také viz

  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

  Termín pro podání zápisového lístku

  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

  V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

  Zpětvzetí zápisového lístku

  Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

 • Od 26. 4. 2021 vaříme dva obědy

  Datum: 14.04.2021

  Od pondělí 26. dubna je možné vybírat si ze dvou jídel. Věříme, že Vás tímto potěšíme.

  Objednávejte přes www.strava.cz nebo telefonicky.

  Vaše školní jídelna

 • 9. 2. 2021 knihovna uzavřena

  Datum: 08.02.2021

  Zítra, tj. 9. 2. 2021, bude knihovna uzavřena. Děkuji za pochopení.

 • Kroužky logopedie, Keramiky I., Všekutílka a Deskových her

  Datum: 03.02.2021

  V pondělí 8. 2. 2021 proběhne poslední hodina logopedie paní učitelky Follprechtové v tomto pololetí. Kroužek Keramiky I. pro 2.A paní učitelky Oličové je již za první pololetí rovněž ukončen. Rovněž tak i kroužek Deskových her pro 2. B a Všekutílek pro 1.C. Pokračujeme plynule do pololetí druhého.

  Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat. K. Zuzáková

 • Knihovna uzavřena

  Datum: 05.01.2021

  Dnes, tj. 5. 1. 2021, bude knihovna z technických a provozních důvodů od 11:35 hodin uzavřena. Děkuji za pochopení.