Přírodovědné předměty

Naše škola reagovala na výzvu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci Výzvy č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol – došlo k rekonstrukci učebny pro přírodovědné předměty (přírodopis, chemie).