Keramické pece

O hlavních prázdninách 2017/2018 na naší škole došlo k rekonstrukci zázemí pro výuku keramiky – keramické pece v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, konkrétně v rámci Výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol.