Projektový den 4.A – Den české státnosti 28. 9. 2021

Na Den české státnosti 28. 9. 2021 si žáci připomněli pověst o sv. Václavovi a zároveň si Václava na koni vyrobili.