Práce s žáky s poruchami učení

Ve škole jsou žáci se specifickými poruchami učení a chování. Pro ně škola poskytuje hodiny reedukace.

Garantem péče o tyto děti je školní psycholog PhDr. Antonín Mezera. Zároveň zajišťujeme úzkou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) pro Prahu 7 a 8, s PhDr. Olgou Kyselovou. PPS sídlí dočasně z důvodu rekonstrukce v budově ZŠ LOPES, na adrese Libčická 399, Praha 8.

Ve vyučovacích hodinách pracují učitelé s těmito dětmi podle individuálních vzdělávacích plánů a uplatňují toleranci v hodnocení podle Metodického pokynu MŠMT. Spolupráci s učiteli těchto žáků zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Badieová (zástupkyně ředitelky školy).

Současně byly zřízeny „dys – kroužky“, ve kterých děti pracují v malých skupinách pod vedením odborně připravených učitelů.

Dys – kroužky ve školním roce 2019/2020

Vyučující Učebna den čas
Mgr. Jitka Follprechtová učebna 3.A, budova A pondělí 13:40 – 14:25
Mgr. Jitka Follprechtová učebna 3.A, budova A středa 13:50 – 14:35
Mgr. Jitka Follprechtová učebna 3.A, budova A pátek 12:40 – 13:25
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B středa 7:05 – 7:50
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B středa 13:50 – 14:35
Mgr. Petr Forejt učebna 6.B, budova B pátek 12:40 – 13:25
Mgr. Simona Havlová učebna 3.B, budova B úterý 14:15 – 15:00
Mgr. Naděžda Komínková učebna SPU, budova A úterý 13:00 – 13:45
Mgr. Jana Mejdrová učebna 4.B, budova B pondělí 12:50 – 13:35
Mgr. Lada Melicharová učebna 2.B, budova A čtvrtek 12:35 – 13:20
Mgr. Veronika Výletová učebna 7.C, budova B středa 14:30 – 15:15
Mgr. Veronika Výletová učebna 7.C, budova B středa 7:00 – 7:45