Práce s žáky s poruchami učení

Ve škole jsou žáci se specifickými poruchami učení a chování. Pro ně škola poskytuje hodiny reedukace.

Garantem péče o tyto děti je školní psycholog PhDr. Antonín Mezera. Zároveň zajišťujeme úzkou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) pro Prahu 7 a 8, s PhDr. Olgou Kyselovou. PPS sídlí dočasně z důvodu rekonstrukce v budově ZŠ LOPES, na adrese Libčická 399, Praha 8.

Ve vyučovacích hodinách pracují učitelé s těmito dětmi podle individuálních vzdělávacích plánů a uplatňují toleranci v hodnocení podle Metodického pokynu MŠMT. Spolupráci s učiteli těchto žáků zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Badieová (zástupkyně ředitelky školy).

Současně byly zřízeny „dys – kroužky“, ve kterých děti pracují v malých skupinách pod vedením odborně připravených učitelů.

Dys – kroužky ve školním roce 2021/2022

Vyučující Učebna den čas
Mgr. Jitka Follprechtová učebna 5.B, budova B pondělí 12:45 – 13:30
Mgr. Jitka Follprechtová učebna 5.B, budova B pondělí 13:30 – 14:15
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B úterý 11:45 – 12:30
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B středa 13:55 – 14:40
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B čtvrtek 13:45 – 14:30
Mgr. Simona Havlová učebna 4.C, budova B pondělí 14:00 – 14:45
Mgr. Simona Havlová učebna 4.C, budova B středa 12:40 – 13:25
Mgr. Naděžda Komínková učebna SPU, budova A čtvrtek 13:00 – 13:45
Mgr. Naděžda Komínková učebna SPU, budova A čtvrtek 13:45 – 14:30