Knihovna

Před vstupem do knihovny se žáci hlásí u vedoucí ŠK, pro vstup do prostor Školního klubu používají čip. Maximální počet návštěvníků v místnosti s knihami je 8. Každá výpůjčka musí být evidována, zapisuje se na jméno žáka a třídu. Žáci pro výpůjčky nepotřebují žádné průkazky do knihovny. Mimo prostory knihovny se půjčují maximálně 3 knihy najednou na dobu nezbytně nutnou (maximálně na 2 měsíce). Lze požádat o prodloužení. Čtenář je povinen vrátit knihy včas, nejpozději však do konce příslušného školního roku.

Knihy jsou řazeny do oddělení:
(mladší žáci do 10 let)
S (starší žáci od 10 let)
D (oddělení pro dospělé)
N (naučná literatura)
P (poesie)

V knihovně žáci naleznou naučné knihy z oblasti sportu, společenských věd, encyklopedie o zvířatech, Praze, České republice a mnoho dalšího. Nechybí samozřejmě beletrie a poesie. Dokončili jsme inventarizaci a revizi knižního fondu, snažíme se nyní o aktualizaci a modernizaci.

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, neváhejte kontaktovat vedoucí ŠK.

Mgr. Klára Zuzáková
tel.: 286 010 828, 737 821 547
zuzakova.klara@zernosecka.cz

Pravidelně doplňujeme knižní fond naší školní knihovny

Seznam knih naší knihovny k 26. 8. 2019

Organizační řád

Provozní řád knihovny, studovny a herny

Knihobudka – miniaturní knihovna

Knihy, které vás zaujaly, si můžete půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné přímo v naší škole.

Půjčování knih:

  • knihy si půjčujete bezplatně
  • knihy můžete vyměňovat za jiné, které již doma nepotřebujete
  • knihy nemusíte vracet

Za zapůjčení knihobudky děkujeme Osmičce pro rodinu

Noc s Andersenem

 

 

 

 

Lovci perel– dobrodružství v knihovně
Přečti knihu, splň úkol a sbírej perly!

 

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

 

 

 

 

Naše škola se poprvé v říjnu 2017 zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož tématem byl Tajuplný svět příběhů. Partnerskou školou se pro nás stala Základní škola s mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji.
V říjnu 2018 se tématem staly Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice, opět se stejnou partnerskou školou.

Smyslem „záložkového“ projektu je přivést děti ke čtení a lásce ke knihám, společně sdílet a radovat se ze součinnosti.