Práce s žáky s poruchami učení

Ve škole jsou žáci se specifickými poruchami učení a chování. Pro ně škola poskytuje hodiny reedukace.

Garantem péče o tyto děti je školní psycholog PhDr. Antonín Mezera. Zároveň zajišťujeme úzkou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) pro Prahu 7 a 8, s Mgr. Radkou Žákovou. PPS sídlí na adrese Glowackého 6/ 555, 181 00, Praha 8 – Trója.

Ve vyučovacích hodinách pracují učitelé s těmito dětmi podle individuálních vzdělávacích plánů a uplatňují toleranci v hodnocení podle Metodického pokynu MŠMT. Spolupráci s učiteli těchto žáků zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Badieová (zástupkyně ředitelky školy).

Současně byly zřízeny „dys – kroužky“, ve kterých děti pracují v malých skupinách pod vedením odborně připravených učitelů.

Dys – kroužky ve školním roce 2018/2019

Vyučující Učebna den čas
Mgr. Jitka Follprechtová učebna SPU, budova A pondělí 12:35 – 13:20
Mgr. Jitka Follprechtová učebna SPU, budova A pondělí 13:20 – 14:05
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B úterý 13:45 – 14:30
Mgr. Petr Forejt jazyková učebna 3, budova B středa 13:45 – 14:30
Mgr. Petr Forejt učebna 5.B, budova B čtvrtek 13:55 – 14:40
Bc. Alena Hanzalová učebna 6.B, budova B úterý 13:35 – 14:20
Bc. Alena Hanzalová učebna 6.B, budova B pátek 13:55 – 14:40
Mgr. Simona Havlová učebna 5.D, budova B úterý 13:10 – 13:55
Mgr. Naděžda Komínková učebna SPU, budova A čtvrtek 13:15 – 14:00
Mgr. Lada Melicharová učebna 1.B, budova A čtvrtek 12:35 – 13:20
Mgr. Lada Melicharová učebna 1.B, budova A pátek 12:35 – 13:20
Mgr. Jana Mejdrová učebna 5.C, budova B čtvrtek 13:40 – 14:25
Mgr. Veronika Výletová učebna 6.C, budova B středa 14:00 – 14:45